Употребяваме бисквитки, за да разберем как използвате нашия уебсайт и да подобрим ефективността му. Оставайки на този уебсайт, Вие се съгласявате с нашата Политика за бисквитки.

VM Finance Group

Търсене

23.12.2021

Цветан Бешевишки за сп. Мениджър: Очакваме ръст в сектора с 15%

arrow down

Какви са прогнозите за развитие на транспортния сектор през 2022/2023 г. и кои са основните проблеми пред него?

Зависи от овладяването на пандемията и структурирането на бизнес процесите спрямо новата реалност.

От май насам се наблюдава чувствително нарастване на потреблението, което се отразява положително на сектора. Вярваме, че тенденцията ще продължи и следващата година, като прогнозираме 2022 г. да бележи стойности до най-добрите години за сектора.

Този бурен растеж и увеличеното търсене доведоха със себе си и негативи. Един от основните компоненти, влияещи върху себестойността на транспортната услуга, е горивото, което само в рамките на 2021 г. отбеляза ръст на цената с над 50% покачване (от 1,60 лв./л до 2,50 лв./л). Нашият анализ показва, че тази цена ще се задържи през първите няколко месеца на следващата година, след което ще последва тенденция на охлаждане и спад на цените на горивата.

Вторият съществен компонент, формиращ успешната услуга, е работната ръка. Ръстът в икономиката доведе до почти нулева безработица, което затрудни изключително много сектора при предоставяне на качествена услуга. Това рефлектира върху повишаване на възнагражденията в сектора, като този темп ще продължи да оказва влияние върху него през 2022 г.

Тези два компонента, формирайки над 50% от стойността на логистичната услуга, доведоха до увеличаване на цените към пазара.

За да се адаптираме максимално бързо към новата реалност, ние, „Мувио Лоджистикс“, преразгледахме в детайли всички наши бизнес процеси и направихме нужните промени, включително автоматизирахме част от тях. По този начин успяхме да увеличим нашата ефективност и да останем конкурентоспособни.

Въпреки всички тези фактори нашите очаквания за 2022 г. са секторът да отбележи ръст с 15% спрямо 2021 г.

Допълнителен натиск оказват развитието на пандемичната обстановка, увеличаването на заболеваемостта сред населението и ниските нива на ваксинация. Постоянното въвеждане, отмяна или добавяне на допълнителни изисквания към ограничителните мерки принуждават бизнесът на моменти да действа хаотично и да променя моделите си на работа, което не може да осигури предоставянето на висококачествена услуга.

 

Какво се очаква догодина по Плана за възстановяване за сектора? Кои са новите (и възможни) регулации от ЕК?

Иван Иванчев, мениджър дистрибуция и транспорт в „Мувио Лоджистикс“:

Най-интересна за частния сектор, визирайки градски доставки на стоки, е частта в плана, свързана с електрическата мобилност. Инвестициите в тази насока и развитието на автоелектроиндустрията ще увеличат интереса на частния сектор да инвестира в електрически превозни средства, което ще повлияе положително не само на околната среда, но и на стойността на предоставяната услуга, използвайки алтернатива на конвенционалните горива.

В национален мащаб се предвижда изграждане на инфраструктури с около 10 хил. публични точки за зареждане на електромобили, което със сигурност ще подобри достъпността и ще увеличи използването на този вид превозни средства.

Тази част е предвидена да се случи в по-дългосрочен хоризонт (6 години), но мисля, че още през следващата година ще бъдат направени първите стъпки в тази посока.

С развитието на инфраструктурата „Мувио Лоджистикс“ ще започне поетапна подмяна на автопарка си, като ще инвестира в електромобили. Предвидили сме това да се случи още през следващата година.

Един от фокусите на ЕС е намаляване на въглеродния отпечатък, който всички бизнеси оставят върху околната среда.

Новите регулации ще бъдат свързани с еконормите на превозните средства, използвани на територията на ЕС.

Сега всяка една от държавите въвежда самостоятелно различни регулации, свързани с еконормите на превозните средства, които се движат на територията щ.

Очаквам в рамките на следващите 10 години ЕС да въведе единна регулация за целия ЕС, която съществено да ограничи или дори да забрани използването на автомобили с еконорми, по-ниски от сегашните най-високи (Евро 6).

Бъдещето е в ограничаване на замърсяването на околната среда и със сигурност ЕК ще положи усилия за насърчаване на употребата на електромобили.

Интервю за сп. Мениджър, бр. 12, декември 2021 - януари 2022

Предишна новина

Следваща новина