Медия център | Прессъобщения

27.10.2016 Цветан Бешевишки и Рангел Рангелов се присъединяват към Борда на Директорите на Хайнрих Фууд & Бевъриджис

От днес, 27.10.2016, Управителят на Трансимпорт, Цветан Бешевишки стъпва на позицията Председател на Съвета на директорите на Хайнрих Фууд & Бевъриджис и Маркетинговият мениджър на Трансимпорт, Рангел Рангелов на позицията Заместник председател на Съвета на директорите на Хайнрих Фууд & Бевъриджис. Цветан Бешевишки има повече от 15 години опит в сферата на продажбите на бързооборотните стоки и Рангел Рангелов специализира в маркетинговата и търговската страна на бързооборотните стоки в продължение на 10 години. Тяхната експертиза ще предостави на Хайнрих Фууд & Бевъриджис по-задълбочена подкрепа и ноухау и ще създаде предпоставки за продължаването и разгръщането на успешната история на компанията. Двете позиции ще имат изпълнителни (executive) права, което означава, че всеки от двамата ще може да представлява самостоятелно компанията в отношенията с трети страни.