Медия център | Прессъобщения
Всички Прессъобщения от: 2018

[21.11.2013] Идънред и ВМ Финанс Груп обявяват джойнт венчър в България

Идънред, световният лидер в областта на предплатените корпоративни услуги, и ВМ Финанс Груп АД (“ВМФГ”), водеща икономическа група в България, обявявиха  50/50 джойт венчър с цел да постигнат пазарно лидерство в пазара на допълнителните придобивки за работници и служители, а именно издаването и разпространението на ваучери за храна и подаръци.  Общата компания, която ще продължи своята дейност под името Идънред България, е резултат от обединението на бизнесите на Идънред в България и „ВМ Финанс Груп АД  – клон Пловдив“ познато с  търговското име „ Меню“.  Новата компания, благодарение на комплиментарното портфолио, ще бъде добре позиционирана за бъдещ растеж. „ВМ Финанс Груп“ прехвърли бизнеса на „Меню“ срещу 50% от акциите на Идънред България.  Управлението на джойнт венчъра ще обедини най-добрите практики както на Идънред със своя индустриален ноухау така и силната позиция на ВМФГ на българкия пазар. Това стратегическо партньорство се осъществява на фона на един труден, но обещаващ пазар. Портфолията от клиенти на двете компании се допълват както от географска, така и секторна гледна точка. [още]

[09.10.2013] Идънред и ВМ Финанс Груп обявяват намерение за осъществяване на джойнт вентър в България

Идънред, световният лидер в областта на предплатените корпоративни услуги, и ВМ Финанс Груп АД (“ВМФГ”), водеща икономическа група в България, обявяват намерението си да създадат 50/50 джойт венчър с цел да постигнат пазарно лидерство в пазара на допълнителните придобивки за работници и служители, а именно издаването и разпространението на ваучери за храна и подаръци.  Общата компания, която ще продължи своята дейност под името Идънред България, ще бъде резултат от обединението на бизнесите на Идънред в България и „ВМ Финанс Груп АД  – клон Пловдив“ познато с  търговското име „ Меню“.  Новата компания, благодарение на комплиментарното портфолио, ще бъде добре позиционирана за бъдещ растеж. „ВМ Финанс Груп“ ще прехвърли бизнеса на „Меню“ срещу 50% от акциите на Идънред България.  Управлението на джойнт венчъра ще обедини най-добрите практики както на Идънред със своя индустриален ноухау така и силната позиция на ВМФГ на българкия пазар. Това стратегическо партньорство се осъществява на фона на един труден, но обещаващ пазар.  След като бъде осъществена, сделката ще обедини клиентската база и ноухау на двете групи с цел да създаде пазарен лидер.  Портфолията от клиенти на двете компании се допълват както от географска, така и секторна гледна точка. [още]