Медия център | Прессъобщения

09.06.2014 Смяна в управлението на ВМ Финанс Груп

Считано от 9 юни 2014 година, Васил Мирчев поема ролята на Изпълнителен директор на „ВМ Финанс Груп“.

Васил Мирчев е създател и Председател на Съвета на директорите „ВМ Финанс Груп“. През 2009 г. г-н Мирчев е избран за председател на Консултативния съвет на Глобалния договор на ПРООН в България, доброволческа мрежа, насърчаваща развитието на социално отговорни практики и проекти за опазване на околната среда в оперативната дейност на различни бизнеси. Г-н Мирчев е Председател и на Българската федерация по кану-каяк и член на настоятелството на Националната спортна академия . Завършил е Националната спортна академия, след което придобива преквалификация в Университета за национално и световно стопанство, специалност Международни икономически отношения. Има повече от 20 години предприемачески опит, свързан със създаването на компаниите на “ВМ Финанс Груп”.