Медия център | Прессъобщения

19.01.2015 Нов управител Трансимпорт- Цветан Бешевишки

От 19.01.2015г. към екипа на Трансимпорт се присъединява Цветан Бешевишки в ролята на Управител.  Той идва при нас от Кока-Кола ХБК България, където последно заема позицията Национален Мениджър Ключови клиенти за България. Цветан има над 10 години доказан търговски опит, като стартира кариерата си като Специалист Развитие на пазара в същата компания. По-късно се развива като Тийм лидер, демонстрирайки успешно ориентация към резултати и умения за развитие на екип. Позициите, които заема на следващи етапи от развитието си, са Регионален тренер по продажби и Регионален Мениджър Продажби. Цветан е завършил Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и е магистър по Финанси.