Медия център | Прессъобщения

09.10.2013 Идънред и ВМ Финанс Груп обявяват намерение за осъществяване на джойнт вентър в България

Идънред, световният лидер в областта на предплатените корпоративни услуги, и ВМ Финанс Груп АД (“ВМФГ”), водеща икономическа група в България, обявяват намерението си да създадат 50/50 джойт венчър с цел да постигнат пазарно лидерство в пазара на допълнителните придобивки за работници и служители, а именно издаването и разпространението на ваучери за храна и подаръци.  Общата компания, която ще продължи своята дейност под името Идънред България, ще бъде резултат от обединението на бизнесите на Идънред в България и „ВМ Финанс Груп АД  – клон Пловдив“ познато с  търговското име „ Меню“.  Новата компания, благодарение на комплиментарното портфолио, ще бъде добре позиционирана за бъдещ растеж.

„ВМ Финанс Груп“ ще прехвърли бизнеса на „Меню“ срещу 50% от акциите на Идънред България.  Управлението на джойнт венчъра ще обедини най-добрите практики както на Идънред със своя индустриален ноухау така и силната позиция на ВМФГ на българкия пазар.

Това стратегическо партньорство се осъществява на фона на един труден, но обещаващ пазар.  След като бъде осъществена, сделката ще обедини клиентската база и ноухау на двете групи с цел да създаде пазарен лидер.  Портфолията от клиенти на двете компании се допълват както от географска, така и секторна гледна точка. Обединяването на търговските отдели на двете компании ще подобри представянето в региона и ще ни приближи до клиентите.

„Партньорството със световен лидер като Идънред е ясно свидетелство за успеха на ВМФГ на пазара за ваучери за храна.  За ВМФГ това е втория джойнт венчър с международен лидер след успешното партньорство с немската компания Гебр. Хайнеман.  Ние сме много щастливи от това партньорство с Идънред“, заяви Председателя на съвета на директорите на ВМФГ - Васил Мирчев. „Тази комбинация ще позиционира Идънред България като пазарен лидер и ще отвори много нови възможнсоти за растеж.“

„Намирането на сериозен и коректен български патньор като ВМФГ ще ни помогне да отключим нови възможности на пазара.  Аз съм много ентусизиран относно това партньорство, което ще подпомогне допълнителната интеграция на Идънред в българския бизнес“, каза Арно Ерулин, Главен опративен мениджър на Идънред за Централна Европа и Скандинавските страни.