Медия център | Прессъобщения

21.11.2013 Идънред и ВМ Финанс Груп обявяват джойнт венчър в България

Идънред, световният лидер в областта на предплатените корпоративни услуги, и ВМ Финанс Груп АД (“ВМФГ”), водеща икономическа група в България, обявявиха  50/50 джойт венчър с цел да постигнат пазарно лидерство в пазара на допълнителните придобивки за работници и служители, а именно издаването и разпространението на ваучери за храна и подаръци.  Общата компания, която ще продължи своята дейност под името Идънред България, е резултат от обединението на бизнесите на Идънред в България и „ВМ Финанс Груп АД  – клон Пловдив“ познато с  търговското име „ Меню“.  Новата компания, благодарение на комплиментарното портфолио, ще бъде добре позиционирана за бъдещ растеж.


„ВМ Финанс Груп“ прехвърли бизнеса на „Меню“ срещу 50% от акциите на Идънред България.  Управлението на джойнт венчъра ще обедини най-добрите практики както на Идънред със своя индустриален ноухау така и силната позиция на ВМФГ на българкия пазар.
Това стратегическо партньорство се осъществява на фона на един труден, но обещаващ пазар. Портфолията от клиенти на двете компании се допълват както от географска, така и секторна гледна точка. Обединяването на търговските отдели на двете компании ще подобри представянето в региона и ще ни приближи до клиентите.


„Партньорството със световен лидер като Идънред е ясно свидетелство за успеха на ВМФГ на пазара за ваучери за храна.  За ВМФГ това е втория джойнт венчър с международен лидер след успешното партньорство с немската компания Гебр. Хайнеман.  Ние сме много щастливи от това партньорство с Идънред“, заяви Председателя на съвета на директорите на ВМФГ - Васил Мирчев. „Тази комбинация ще позиционира Идънред България като пазарен лидер и ще отвори много нови възможнсоти за растеж.“


„Намирането на сериозен и коректен български патньор като ВМФГ ще ни помогне да отключим нови възможности на пазара.  Аз съм много ентусизиран относно това партньорство, което ще подпомогне допълнителната интеграция на Идънред в българския бизнес“, каза Арно Ерулин, Главен опративен мениджър на Идънред за Централна Европа и Скандинавските страни.