Медия център | Прессъобщения

08.06.2017 ВМ Финанс Груп приключи продажбата на ВМ Аутомейшън

ВМ Финанс Груп АД ("ВМФГ"), голяма българска икономическа група, обяви приключването на продажбата на ВМ Аутомейшън („ВМА“) на Мундус Сървисис („Мундус“), лидер в интегрираните фасилити услуги в България.

След няколкомесечни преговори и разрешение от Комисията за защита на конкуренцията, на 08-ми юни 2017 г. беше сключена сделката за закупуване на “ВМ Аутoмейшън” ЕООД от „Мундус Сървисиз“ АД, чиято цел е окрупняването на бизнеса на интегрираните фасилити услуги в България.

„ВМ Аутомейшън“ ЕООД беше създадена от „ВМ Финанс Груп“ АД като наследник на представителствата на „Джонсън Контролс“ в България през 2009 г. Практически стартирайки като стартъп, за последните 8 години, благодарение на мениджмънта от страна на ВМ Финанс Груп и прилагането на утвърдени корпоративни добри практики, компанията се изгради като лидер в областта на комплексните решения за охлаждане, вентилация и климатизация и непрекъсваемо и аварийно електрозахранване.

Сделката представлява старт на едно партньорство между ВМФГ и Мундус като ВМФГ ще продължи да подкрепя развитието на ВМА. Тази стратегическата стъпка представлява изпълнение на дългосрочната стратегия на ВМФГ да изгражда пазарни лидери подобно на Авенди, Трансимпорт, Мувио Лоджистикс, Идънред България, Гебр. Хайнеман, Детски център АВС и МИТ Прес.