Медия център | Прессъобщения
Всички Прессъобщения от: 2017

[08.06.2017] ВМ Финанс Груп приключи продажбата на ВМ Аутомейшън

ВМ Финанс Груп АД ("ВМФГ"), голяма българска икономическа група, обяви приключването на продажбата на ВМ Аутомейшън („ВМА“) на Мундус Сървисис („Мундус“), лидер в интегрираните фасилити услуги в България. След няколкомесечни преговори и разрешение от Комисията за защита на конкуренцията, на 08-ми юни 2017 г. беше сключена сделката за закупуване на “ВМ Аутoмейшън” ЕООД от „Мундус Сървисиз“ АД, чиято цел е окрупняването на бизнеса на интегрираните фасилити услуги в България. [още]