Медия център | Прессъобщения
Всички Прессъобщения от: 2014

[09.06.2014] Смяна в управлението на ВМ Финанс Груп

Считано от 9 юни 2014 година, Васил Мирчев поема ролята на Изпълнителен директор на „ВМ Финанс Груп“. Васил Мирчев е създател и Председател на Съвета на директорите „ВМ Финанс Груп“. През 2009 г. [още]