Медия център | Видео

[22.11.2010] Председателят на СД на ВМ Финанс Груп взе участие във форум за добрите практики на водещите български компании - част 2

[22.11.2010] Председателят на СД на ВМ Финанс Груп взе участие във форум за добрите практики на водещите български компании - част 3