Медия център | Видео

[21.11.2011] Авенди – видеоисторията на една успешна 10 годишна компания

[22.11.2010] Председателят на СД на ВМ Финанс Груп взе участие във форум за добрите практики на водещите български компании - част 1