Кариери | Свободни позиции | Технически асистент Автопарк
[21.08.2018] ВМ Финанс Груп | Технически асистент Автопарк (София) реф. VM TA 087-1

Ние, ВМ Финанс Груп сме българска икономическа група, която управлява портфолио от 10 компании в различни сектори – дистрибуция на бързооборотни стоки, логистика, печатно-издателска дейност, услуги – реклама, образование. Висока оценка за отличната ни бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване, са присъдените ни през 2015 г. награди от международния конкурс на банка Гутман за Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа, Награда за благотворителност за Централна и Източна Европа и Най-добър семеен бизнес в България.

Предоставяме възможност за реализация в голяма структура с над 1000 души персонал и сме място, където постоянното подобрение, креативни предложения и създаване на нови процеси са високо ценени. Ние предоставяме подходяща среда за развитие, която се разгръща в рамките на целия холдинг. Вярваме, че хората, които работят за нас, са най-ценният капитал на Групата. Уважаваме колегите си и разчитаме на техните способности. Открити сме и знаем, че най-добрите резултати се постигат в условия на взаимно доверие.

В следствие на бързото ни разрастване и неизменна воля да бъдем лидери на пазара, предлагаме на опитни професионалисти, които споделят този стремеж, да се присъединят към нашия екип на позиция:

Предлагаме Ви да станете част от екипа ни на позицията:

Технически асистент Автопарк

Отговорности:

 •  Отговаря за въвеждането на информация за автомобилите, водачите, изминатия пробег, извършените ремонти и други данни, в регистри и ИТ системи – Fleet Management и GPS;
 •  Поддържа актуална база данни и документация за автопарка:
 • - експлоатационни разходи
 • - разходи и лимити за гориво и километри
 • - щети
 • - застрахователни полици
 • - пътни книжки и пътни листове
 •  Изготвя справки и анализи за изпълнението на бюджет за оперативни разходи, свързани с експлоатация, управлението и закупуване на МПС и др.;
 •  Изготвя, проверява и следи за актуалност на договори за наем, лизингови договори и застраховки на МПС;
 •  Комуникира с доставчици, преглежда и анализира разходни документи;
 •  Води комуникация със сервизите и координира действията между тях и ползвателите на автомобили;
 •  Изготвя графици и проследява изпълнението им за техническо обслужване, ремонти и технически преглед;
 •  Осъществява контрол по спазването на вътрешните правила за управление на служебните автомобили.

Изисквания:

 •  Средно специално техническо или висше образование
 •  Опит на подобна позиция минимум 2 години
 •  Много добри умения за работа с MS Office, особено с MS Excel
 •  Опит в работа със специализиран софтуер като GPS, Fleet Management, счетоводен, ще се счита за предимство;
 •  Прецизност и точност в отчитането на данни и в документооборота;
 •  Много добри организационни умения, умения за приоритизиране и планиране на времето;
 •  Добри комуникативни умения и умения за работа в екип;
 •  Отговорност и стремеж за постигане на резултати;
 •  Познания за административни и управленски процеси в автопарк;
 •  Познаване условията по застраховки Гражданска отговорност и Каско на МПС.

Ние Ви предлагаме:

 •  Реализация в утвърдена компания, лидер в областта, вкоято оперира
 •  Предизвикателна и предразполагаща към развитие на лични и професионални умения среда;
 •  Възможност за кариерно развитие в различни направления в рамките на отдела и организацията
 •  Много добри условия на труд 

 Ако нашето предложение Ви привлича и сте готови да приемете предизвикателството, моля натиснете бутона "Кандидатствайте за тази позиция" или ни изпратете Вашето CV на имейл career@vmfgroup.com до 21.08.2018.

Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Изпратените от Вас данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи, ще се свържем с одобрените кандидати.