Кариери | Свободни позиции | Супервайзор производство, отдел Етикетиране и Копакетиране
[24.05.2018] Мувио Лоджистикс | Супервайзор производство, отдел Етикетиране и Копакетиране (София) реф. MV PS 023

Ние, „ВМ Финанс Груп” сме българска икономическа група, която управлява портфолио от 10 компании в различни сектори – дистрибуция на бързооборотни стоки, логистика, печатно-издателска дейност, реклама и образование. Висока оценка за отличната ни бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване е присъдената ни през 2015 г. награда от банка Гутман за „Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа“.

Мувио Лоджистикс, част от “ВМ Финанс Груп”, е компания, която предоставя широка гама логистични услуги по съхранение, обработка и доставка на бързооборотни стоки. Компанията също така предлага транспортни и спедиторски услуги за клиентите си в цялата страна и в чужбина и извършва митническа обработка на акцизни стоки, както и доставки от държави в и извън ЕС. Мувио Лоджистикс предлага възможността за ползването на допълнителни услуги с добавена стойност, които помагат на клиентите да подобрят управляваната от тях верига на доставки.

Сред партньорите на компанията са MARS Bulgaria, Ficosota, Nestle, Coca-Cola HBC, Imperial Tobacco, Avendi и Transimport. Ние сме най-големият национален партньор на веригите бензиностанции Шел, Еко-България, и Петрол в зареждането на техните магазини.

Предлагаме Ви възможност да станете част от нашия екип на позиция:

Супервайзор производство, отдел Етикетиране и Копакетиране

Отговорности:

 •  Ръководи организацията на труда при осъществяването на производствената дейност в отдела;
 •  Изпълнява производствените програми в съответствие с утвърдените задания, при спазване на сроковете на производствените поръчки;
 •  Контролира качественото изпълнение на производствените дейности;
 •  Подпомага другите работници и служители в отдела при изпълнение на задълженията им;
 •  Контролира спазването на трудовата и технологична дисциплина и на правилата за безопасност на труда;
 •  Носи материална отговорност за правилното използване на стоково-материалните ценности и оборудването;
 •  Отговаря за правилната употреба на материалните ресурси, като не допуска тяхното разхищение.

Изисквания:

 •  Средно или Висше образование;
 •  Сходен професионален опит поне 2 години;
 •  Опит в управлението на екип;
 •  Добри компютърни умения - MS Office;
 •  Предимство е опит с Navision;
 •  Отлични организационни умения;
 •  Умения за работа в екип и управление на хора;
 •  Умения за планиране на времето и работа под напрежение.

Нашето предложение:

 •  Много добри условия на трудова среда;
 •  Работа в стабилна и бързоразвиваща се компания;
 •  Възможности за обучение и професионално развитие в структурата на компанията и Холдинга.

Ако нашето предложение Ви привлича и сте готови да приемете предизвикателството, моля натиснете бутона "Кандидатствайте за тази позиция" или ни изпратете Вашето CV на имейл career@vmfgroup.com до 24.05.2018.

Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Изпратените от Вас данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи, ще се свържем с одобрените кандидати.