Кариери | Свободни позиции | Специалист развитие на пазара, екс-ван
[10.04.2019] Мувио Лоджистикс | Специалист развитие на пазара, екс-ван (София) реф. MV MDS 006-2

Ние, „ВМ Финанс Груп” сме български холдинг, който управлява портфолио от 10 компании в различни сектори – дистрибуция на бързооборотни стоки, логистика, печатно-издателска дейност, реклама и образование. Висока оценка за отличната ни бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване е присъдената ни през 2015 г. награда от банка Гутман за „Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа“.

Мувио Лоджистикс, част от “ВМ Финанс Груп”, е компания, която предоставя широка гама логистични услуги по съхранение, обработка и доставка на бързооборотни стоки. Компанията също така предлага транспортни и спедиторски услуги за клиентите си в цялата страна и в чужбина и извършва митническа обработка на акцизни стоки, както и доставки от държави в и извън ЕС. Мувио Лоджистикс предлага възможността за ползването на допълнителни услуги с добавена стойност, които помагат на клиентите да подобрят управляваната от тях верига на доставки.

Сред партньорите на компанията са MARS Bulgaria, Ficosota, Nestle, Coca-Cola HBC, Imperial Tobacco, Avendi и Transimport. Ние сме най-големият национален партньор на веригите бензиностанции Шел, Еко-България, и Петрол в зареждането на техните магазини.

Предлагаме Ви възможност да станете част от екипа на Модерна търговия за портфолиото на Марс на позиция:

Специалист развитие на пазара екс-ван, Модерна търговия

Отговорности:

 •  Осигурява покритие на всички обекти на поверения му район и извършва екс-ван продажби за портфолиото на МАРС България, включително и инкасо;
 •  Отговаря за изпълнението на количествените и качествени планове на поверения район;
 •  Развива пазара в поверения му район;
 •  Подрежда стокови наличности по планограми и следи ФИФО стандарти, дава предложение за поръчка и продажба на място екс ван; Марс България извършва ежедневни сторчекове на обекти и на тази база се формира месечен бонус за качество на дистрибуцията;
 •  Поддържа регулярен контакт с Търговските представители на Марс в района и с персонала на поверените му вериги;
 •  При необходимост извършва доставки на рекламни материали и други стоки до обекти;
 •  Полага грижи и следи изправността на повереният му автомобил;
 •  Подава вярна и своевременна информация за района, за който отговаря;
 •  Изпълнява други оперативни задължения, които възникват в процеса на изпълнение на служебните задължения.

Изисквания:

 •  Средно образование;
 •  Минимум 1 година сходен професионален опит;
 •  Умения за работа с Microsoft Office;
 •  Познаване спецификите на пазара в сектора на бързооборотните стоки;
 •  Търговски умения, умения за планиране на времето и за работа в екип;
 •  Комуникативни умения, умения за водене на преговори;
 •  Шофьорска книжка - категория В, категория С се счита за предимство.

Ние Ви предлагаме:

 •  Работа в стабилна и бързоразвиваща се компания;
 •  Възнаграждение, обвързано с представянето;
 •  Възможности за обучение и професионално развитие в структурата на компанията и холдинга. 

Ако нашето предложение Ви привлича и сте готови да приемете предизвикателството, моля натиснете бутона "Кандидатствайте за тази позиция" или ни изпратете Вашето CV на имейл career@vmfgroup.com до 10.04.2019.

Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Изпратените от Вас данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи, ще се свържем с одобрените кандидати.