Кариери | Свободни позиции | Специалист привличане на таланти и вътрешни комуникации
[18.09.2017] ВМ Финанс Груп | Специалист привличане на таланти и вътрешни комуникации (София) реф. VM TAS 118

Ние, ВМ Финанс Груп сме българска икономическа група, която управлява портфолио от 10 компании в различни сектори – дистрибуция на бързооборотни стоки, логистика, печатно-издателска дейност, услуги – реклама, образование. Висока оценка за отличната ни бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване, са присъдените ни през 2015 г. награди от международния конкурс на банка Гутман за Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа, Награда за благотворителност за Централна и Източна Европа и Най-добър семеен бизнес в България.

Предоставяме възможност за реализация в голяма структура с над 1000 души персонал и сме място, където постоянното подобрение, креативни предложения и създаване на нови процеси са високо ценени. Ние предоставяме подходяща среда за развитие, която се разгръща в рамките на целия холдинг. Вярваме, че хората, които работят за нас, са най-ценният капитал на Групата. Уважаваме колегите си и разчитаме на техните способности. Открити сме и знаем, че най-добрите резултати се постигат в условия на взаимно доверие.

В следствие на бързото ни разрастване и неизменна воля да бъдем лидери на пазара, предлагаме на опитни професионалисти, които споделят този стремеж, да се присъединят към нашия екип на позиция:

Специалист привличане на таланти и вътрешни комуникации

Отговорности:

 • Допринася за изготвянето и участва активно в имплементацията на комуникационната стратегия на компанията и стратегията за развитие на работодателската марка;
 • Координира осъществяването на вътрешната комуникация през наличните комуникационни канали и предлага различни възможности комуникацията да стига своевременно до всички служители в компаниите в Групата;
 • Отговаря за публикуване на информация във вътрешно-комуникационен портал в SharePoint среда;
 • Изготвя вътрешно-фирмени статии и новини, като гарантира съответствието им с определените ключови послания;
 • Изготвя официални външни комуникации на български и английски език;
 • Търси и предлага варианти за комуникация, опознаване на колегите в Групата и на работата им, споделяне на информация чрез въвеждане на различни рубрики;
 • Участва в кариерни форуми и други мероприятия, целящи да популяризират ВМ Финанс Груп като желан работодател сред определени целеви групи;
 • Участва в инициативи за популяризирането на работодателската марка;
 • Участва в организирането на корпоративни събития;
 • Следи и отчита ефективността на вътрешните комуниикации.

Изисквания:

 • Минимум 2 години сходен опит иразбиране на корпоративните комуникации;
 • Английски език – отлично; предимство би бил втори език – румънски, немски.
 • Отлични умения за работа с MS Office и друг софтуер за обработка на текст и визуализация на информация;
 • Отлични комуникативни умения и умения за приоритизиране;
 • Организираност и организационни умения;
 • Точност, прецизност и внимание към детайла;

Ние Ви предлагаме:

 • Реализация в международна холдингова структура с компании от разнообразни бизнес сектори;
 • Структурирана, предизвикателна и динамична среда с утвърдени корпоративни практики;
 • Работа в екип от професионалисти с разнообразни компетентности и опит;
 • Много добри условия на труд.

Ако нашето предложение Ви привлича и сте готови да приемете предизвикателството, моля натиснете бутона "Кандидатствайте за тази позиция" или ни изпратете Вашето CV на имейл career@vmfgroup.com до 18.09.2017.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи, ще се свържем с одобрените кандидати. 

ВМ Финанс Груп е регистрирано като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор.