Кариери | Свободни позиции | Мениджър привличане на таланти
[16.04.2019] ВМ Финанс Груп | Мениджър привличане на таланти (София) реф. VM TAM 032

Ние, ВМ Финанс Груп сме българска икономическа група, която управлява портфолио от 10 компании в различни сектори – дистрибуция на бързооборотни стоки, логистика, печатно-издателска дейност, услуги – реклама, образование. Висока оценка за отличната ни бизнес репутация, ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване, са присъдените ни през 2015 г. награди от международния конкурс на банка Гутман за Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа, Награда за благотворителност за Централна и Източна Европа и Най-добър семеен бизнес в България.

Предоставяме възможност за реализация в голяма структура с над 1000 души персонал и сме място, където постоянното подобрение, креативни предложения и създаване на нови процеси са високо ценени. Ние предоставяме подходяща среда за развитие, която се разгръща в рамките на целия холдинг. Вярваме, че хората, които работят за нас, са най-ценният капитал на Групата. Уважаваме колегите си и разчитаме на техните способности. Открити сме и знаем, че най-добрите резултати се постигат в условия на взаимно доверие.

В следствие на бързото ни разрастване и неизменна воля да бъдем лидери на пазара, предлагаме на опитни професионалисти, които споделят този стремеж, да се присъединят към нашия екип на позиция:

Предлагаме Ви да станете част от екипа ни на позицията:

Мениджър привличане на таланти

Отговорности:

 •  Отговаря за разработването на цялостна стратегия за привличане и задържане на таланти
 •  Осигурява запълване на всички отворени позиции в цялата група, съгласно установен план за подбор
 •  Ръководи и развива екип от специалисти привличане на таланти
 •  Развива отношения с ключови външни доставчици на услугата подбор на персонал
 •  Идентифицира канали за привличане на служители и разработва стратегии за развитие на работодателската марка и популяризирането ѝ сред целеви групи
 •  Координира участието в кариерни форуми и други мероприятия, целящи да популяризират Групата като желан работодател
 •  Разработва и актуализира политики, процедури и стандарти за привличане на таланти
 •  Проследява и анализира ключовите индикатори свързани с дейността по привличане на таланти и регулярно се отчита по тях
 •  Поддържа база данни с кандидати и архив на кампании за подбор
 •  Участва във внедряване на процес по автоматизация на процеса по подбор и негови последващи прегледи
 •  Отговаря за спазването на законодателството за защита на лични данни

Изисквания:

 •  Висше образование в областта на управлението на човешките ресурси, психология, бизнес администрация или друго хуманитарно образование.
 •  Минимум 5 години опит като специалист подбор/привличане на таланти или поне 1 година на ръководна позиция в звено подбор/привличане на таланти.
 •  Задълбочени познания на текущите тенденции и най-добрите практики за привличане на таланти
 •  Добро познаване на пазара на труда, канали и техники за търсене на персонал
 •  Умения за директен подбор на кадри, добро познаване на LinkedIn
 •  Опит в утвърждаването на работодателската марка сред потенциални кандидати
 •  Отлични умения за работа с Word, Excel и PPT
 •  Добро владеене на английски език – писмено и говоримо

Ние Ви предлагаме:

 •  Реализация в утвърдена компания, лидер в областта, вкоято оперира;
 •  Предизвикателна и предразполагаща към развитие на лични и професионални умения среда;
 •  Възможност за кариерно развитие в различни направления в рамките на отдела и организацията;
 •  Много добри условия на труд. 

Ако нашето предложение Ви привлича и сте готови да приемете предизвикателството, моля натиснете бутона "Кандидатствайте за тази позиция" или ни изпратете Вашето CV на имейл career@vmfgroup.com до 16.04.2019.

Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Изпратените от Вас данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи, ще се свържем с одобрените кандидати.