За нас | Съвет на директорите

Васил Мирчев

Васил Мирчев е създател и Председател на Съвета на директорите на ВМ Финанс Груп. Г-н Мирчев е Председател и на Българската федерация по кану-каяк. Завършил е Националната спортна академия, след което придобива преквалификация в Университета за национално и световно стопанство, специалност Международни икономически отношения. Има повече от 20 години предприемачески опит, свързан със създаването на компаниите на ВМ Финанс Груп.

Александра Мирчева

Александра Мирчева е съдружник във ВМ Финанс Груп от момента на учредяване на дружеството, Директор „Бизнес развитие” на международен детски център „ABC KinderCare Centre” и Председател на Съвета за корпоративни политики. Г-жа Мирчева е възпитаник на Италианския лицей в София, завършила е Маркетинг и реклама в Нов български университет. Започва кариерата си в организацията CISS. По късно  специализира в областта на политическата реклама като част от екипа на няколко успешни кампании за местни избори. В периода 1997-1998 г. разширява своята квалификация в сферата на връзките с обществеността. Работи в РА „Мотив” /бивша РА Нова Телевизия/.

Иво Петров

Иво Петров е Изпълнителен директор на ВМ Финанс Груп и съдружник в някои от компаниите на дружеството. Той управлява Централния офис на ВМ Финанс Груп, чиято роля е да предоставя услуги и да контролира компаниите в областите - човешки ресурси, корпоративни комуникации, маркетинг, правни и данъчни консултации, управление на риска, финанси и контролинг, IT и бизнес развитие. Под негово пряко подчинение работят и Управителите на компаниите в Групата.

Г-н Петров е завършил Техническия университет в София, специалност „Телекомуникации”. Има над 15 години висш мениджърски опит във ВМ Финанс Груп.