За нас | Съвет на директорите

Васил Мирчев

Васил Мирчев е създател, Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на “ВМ Финанс Груп”. През 2009 г. той е избран за председател на Консултативния съвет на Глобалния договор на ПРООН в България, доброволческа мрежа, насърчаваща развитието на социално отговорни практики и проекти за опазване на околната среда в оперативната дейност на различни бизнеси. Г-н Мирчев е Председател и на Българската федерация по кану-каяк и член на настоятелството на Националната спортна академия. Завършил е Националната спортна академия, след което придобива преквалификация в Университета за национално и световно стопанство, специалност Международни икономически отношения. Има повече от 20 години предприемачески опит, свързан със създаването на компаниите на „ВМ Финанс Груп“. 

Александра Мирчева

Александра Мирчева е съдружник във ВМ Финанс Груп от момента на учредяване на дружеството, Директор „Бизнес развитие” на международен детски център „ABC KinderCare Centre” и Председател на Съвета за корпоративни политики. Г-жа Мирчева е възпитаник на Италианския лицей в София, завършила е Маркетинг и реклама в Нов български университет. Започва кариерата си в организацията CISS. По късно  специализира в областта на политическата реклама като част от екипа на няколко успешни кампании за местни избори. В периода 1997-1998 г. разширява своята квалификация в сферата на връзките с обществеността. Работи в РА „Мотив” /бивша РА Нова Телевизия/.

Йордан Йовев

Йордан Йовев е член на Съвета на директорите и Групов Финансов Директор на ВМ Финанс Груп АД.

Като Групов Финансов Директор управлява финансовите процеси във ВМ Финанс Груп АД и отговаря за финансов надзор върху системи и процеси с цел осигуряване ефективно и ефикасно управление на финансовите ресурси на Групата.

Завършил е магистърска степен по финанси в Университет за национално и световно стопанство. Oтговарял е за управление на финансите, управление на човешките ресурси, информационните технологии и доставки в “Kromberg & Schubert”. Притежава над 6 години опит като Финансов Директор в „Идеал Стандарт България“ АД. Г-н Йовев има международна професионална квалификация по счетоводство и финанси от института ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).